Sprzedaż spółki z o. o. jest zjawiskiem normalnym na polskim rynku. Płynność, z jaką działalności przechodzą z jednych rąk do drugich jest stosunkowo duża. Nie dziwi dziś fakt, że właściciel dziesięciu spółek handlowych pragnie mieć mniej obowiązków na głowie. Wszystko to wynika zazwyczaj stąd, że smykałka do prowadzenia interesów dość szybko się rozwija i na miejsce trzech małych interesów biznesmeni wybierają jeden większy.

Wzbogać się na sprzedaży spółki?

Hasło – Sprzedam spółki z o. o. to przede wszystkim wzbogacenie się, które daje szanse na ponowne zainwestowanie pieniędzy, np. w inną spółkę. Pieniądze ze sprzedaży oczywiście można także przeznaczyć na inne cele, ale zazwyczaj sprowadzają się one do czynienia kolejnych posunięć w świecie gospodarki.