Transport medyczny

Przewóz osób chorych jest bardzo ważnym wyzwaniem dla placówek świadczących opiekę medyczną. Tym bardziej, że wiele osób musi być dostarczonych z jednej placówki do innej w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo część z nich wymaga specjalistycznego transportu. Dlatego też pojazdy odpowiedzialne za transport medyczny muszą być bardzo dobrze wyposażone i sprawne technicznie.

Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że transport medyczny stanowi poważne koszty w odniesieniu do całego budżetu placówki służby zdrowia. Jednak w wielu sytuacjach czas transportu decyduje o ludzkim życiu. Dlatego osoby odpowiedzialne za podpisywanie kontraktów na przewóz chorych biorą właśnie po uwagę te czynniki przy wyborze firmy.

Zważcie na fakt, że lepiej skorzystać z usług takich firm, niż dostarczać chorego na własną rękę. Dlaczego? Liczy się bezpieczeństwo oraz szybko transportu. Karetki nie są podatne na przepisy drogowe. Liczy się ich pierwszeństwo na drodze. Pomaga to w sytuacji, kiedy musicie natychmiast dostać się do najbliższego szpitala.