Jak działa transport medyczny?

W Polsce działa kilka systemów transportu medycznego. Z jakich można korzystać i kiedy? Kiedy transport medyczny przysługuje za darmo? Zespoły sanitarne typu N udzielają świadczeń zdrowotnych w przypadku nagłego pogorszeniu się stanu zdrowia noworodka.

Transportują go kiedy pojawia się niewydolność oddechowa, niewydolność układu krążenia itd. Taki zespół przewozi również noworodki z niską wagą urodzeniową. Jeśli lekarz wyda stosowne zalecenie to pacjentowi przysługuje bezpłatny transport środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń w odpowiednim zakresie i z powrotem.

Jak uzyskać świadczenie?

Takie zaświadczenie jest jednak wydawane stosunkowo rzadko. Najczęściej następuje w przypadku konieczności podjęcia leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej. Jeśli więc lekarz podczas wizyty domowej stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i uznaje, że konieczny jest transport medyczny do szpitala, mimo że nie pojawił się nagły stan zagrożenia zdrowia czy życia ma prawo wezwać odpowiedni transport. Takie usługi zapewnia www.modusambulans.pl. Drugą sytuacją są przypadki wymagające zachowania ciągłości lekarza. Ma to miejsce np. podczas transportowania pacjenta ze szpitala do szpitala np. w celu wykonania badań.